مجلد 31, عدد 2 (2023)

جدول المحتويات

المقالات

IUG Journal
IUG Journal
Mazen I. Hania, Enas G. Al-Batta
PDF
Bassam H. Alaf, Rafik A. Radwan
PDF
KHALID SALEH AL-LUHAIDAN
PDF
Ali A. Al-Jabra
PDF
Magda K. Saif
PDF
ahmed A. Abu drabi
PDF
Mohab A. Sawali
PDF
Sami J. Abu Freih
PDF
Mutlaq Alazmi, Rudayna A. Alrifaei
PDF
Al-Mu'tasim Billah I . EL-Suleiman